News & Events

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก บ้านภูมิเวช

บริษัท เอทีอี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ ที่บ้านภูมิเวช ณ วันที่ 26 ตค. 2556 งานนี้ได้ความสุข และอิ่มเอมทุกคน ทั้งผู้ให้และผู้รับ